Rydym am ddatblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer dyfodol Cas-gwent

Gyda heriau sy'n ein hwynebu, o Covid-19 i argyfwng hinsawdd, mae'r gwaith o gynllunio ar gyfer dyfodol ein tref yn bwysicach nag erioed. Mae angen i ni ddeall ein blaenoriaethau, ein heriau a'n dyheadau lleol er mwyn llywio cynnwys ein Cynllun Lle. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dros gyfnod o 18 mis i 2 flynedd, o weithdai i fapio ar-lein, rydym am ymgysylltu â'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghas-gwent.

Cadwch lygad ar fap ein tref

Gweld y marcwyr, y sylwadau a'r lluniau y mae pobl wedi’u hychwanegu 

DIOLCH

i’r nifer fawr o bobl sydd wedi ychwanegu sylwadau i fab y dref!

Caiff y map ei rewi ar Ddydd Gwener, Gorffennaf 9fed – felly byddwch yn gallu gweld y sylwadau ond ni ellir ychwanegu unrhyw sylwadau pellach.

Darganfyddwch fwy am y cam nesaf yma

Newyddion a Diweddariadau 

20200920_123959 (1).jpg

Darganfod beth rydym wedi bod yn ei wneud a beth sydd ar y gweill

Ymuno â’r
rhestr bost

20200920_124249.jpg

DIOLCH

i’r nifer fawr o bobl sydd wedi cyfrannu sylwadau!

Byddwn yn cau’r cam yma o sylwadau ar Ddydd Gwener Gorffennaf 9fed – felly ni ellir ychwanegu unrhyw sylwadau ar ôl hyn.

Darganfyddwch fwy am y cam nesaf yma,

Rydym wedi paratoi ffurflen adborth ar gyfer unrhyw un nad yw am ychwanegu at y map ond a hoffai rannu eu syniadau. Mae angen i gynllun y Cyngor Tref nodi'r hyn y mae pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghas-gwent yn gwerthfawrogi am y dref, yn ogystal â'r hyn nad yw mor wych yn eu barn nhw. Bydd eich cyfraniad yn helpu'r Cyngor i benderfynu beth fyddai'r gymuned am eu gweld yn gweithio arno.

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen