IMG_7431.jpeg
IMG_5439_edited.jpg
20200920_123959 (1).jpg
IMG_9840.jpeg

Byddwch yn Rhan o Sgwrs Gymunedol Cas-gwent!

Mae Cyngor Tref Cas-gwent yn paratoi Cynllun Lle a fydd yn llywio ac yn llunio datblygiad ein tref yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gymuned wrth i ni osod y fframwaith ar gyfer ein dyfodol.

 

Drwy ddechrau paratoi Cynllun Lle Cas-gwent, mae'r Cyngor Tref am gymryd rhan mewn 'sgwrs' gyda phawb sy'n byw ac yn gweithio yn y dref o ran 'Cas-gwent y dyfodol'. Bydd y Cynllun Lle yn cyfrannu at lunio a llywio datblygiadau a phrosiectau yng Nghas-gwent yn y dyfodol sy'n adlewyrchu anghenion a dyheadau ein cymuned.