8th November - We've been popping up around Chepstow...

There have been some really interesting conversations with those who live, work and are members of local groups and organisations in Chepstow, about the emerging ideas for the Place Plan, and the ambitions for Chepstow looking ahead to our future.

'Pop-ups' have been held at the Drill Hall, where we saw around 50 people, as well as at a stall during the Sunday market, and in Bulwark. Town councillors will also be 'popping up' at the Chepstow Community Hospital this coming weekend.

At the various 'pop-ups' we have been sharing a leaflet with emerging ideas for planning guidance and projects and getting people's feedback on lots of post-it notes!


We also ask that people fill in the feedback form to give us detailed input on the range of ideas that will inform future projects and development of the town.


Download the issues and ideas leaflet below if you haven't seen it and

please give us your feedback by filling in our feedback form by 29th November 2021.Draft leaflet autumn consultation FINAL
.pdf
Download PDF • 5.47MB

Tachwedd 8fed - rydyn ni wedi bod hwnt ac yma o amgylch Cas-gwent ….

Rydyn ni wedi cael sgyrsiau difyr iawn gyda’r rhai sy’n byw, gweithio ac yn rhan o grwpiau a sefydliadau lleol am y syniadau sy’n dod i’r amlwg ynghylch y Cynllun Cynefin ac uchelgeisiau i Gas-gwent wrth edrych i’n dyfodol.

Cafwyd sesiynau galw i mewn yn y Drill Hall a daeth tua 50 o bobl i’n gweld; hefyd roedden ni â stondin yn ystod y farchnad dydd Sul ac yn Bulwark. Yn ogystal, bydd cynghorwyr y dref ar gael yn Ysbyty Gymunedol Cas-gwent y pen wythnos hwn.

Yn y sesiynau galw i mewn rydyn ni wedi rhannu taflenni ynghylch y syniadau sy’n dod i’r amlwg ar ganllawiau a phrosiectau cynllunio ac yn cael adborth pobl ar lawer o nodiadau post-it!

Rydyn ni hefyd yn gofyn i bobl lenwi ffurflen adborth i roi adborth mwy manwl i ni ar ystod o gynigion fydd yn hysbysu prosiectau’r dyfodol a datblygiad y dref.

Lawrlwythwch y daflen isod ar faterion a syniadau a rhoi’ch adborth i ni trwy lenwi’r ffurflen adborth erbyn Tachwedd 29ain 2021


Draft leaflet autumn consultation FINAL WELSH
.pdf
Download PDF • 4.97MB