20th October - Shaping the Place Plan | emerging issues & ideas, have your say!

As people who live and work here, the Chepstow Place Plan needs your community knowledge.

The Chepstow Place Plan sets out a long term vision for the town, but we want it to be more than just a plan. Future Chepstow should be an active partnership between the community and organisations working together to build consensus and deliver

shared ambitions.


Building on what people have told us so far, we've produced an issues and ideas leaflet which sets out emerging ideas for the Place Plan and the ambitions for Chepstow. This includes ideas about practical projects and planning guidance for the town.


We now need to hear from you and get your thoughts for 'future' Chepstow. You can do this by commenting on what has been

done so far and giving us your ideas.

Download below and please give us your feedback by filling in our feedback form by 29th November 2021.

Draft leaflet autumn consultation FINAL
.pdf
Download PDF • 5.47MB

The project team, including town councillors, have begun the process of talking to people about this and town councillors will also be popping up around the town over the next few weeks to talk to people - starting on Sunday (24th October) at the Chepstow Market in the High Street.


More dates and locations to follow.


Llunio’r Cynllun Cynefin – materion a syniadau’n dod i’r amlwg

Fel pobl sy’n byw a gweithio yma, mae ar Gynllun Cynefin Cas-gwent angen eich gwybodaeth am eich cymuned.

Mae Cynllun Cynefin Cas-gwent yn sefydlu gweledigaeth hir dymor ar gyfer y dref ond rydyn ni am iddo fod yn fwy na chynllun yn unig. Dylai Cas-gwent y Dyfodol fod yn bartneriaeth fyw rhwng y gymuned a sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i adeiladu consensws a darparu uchelgeisiau sy’n gyffredin i ni i gyd.

Nawr rydyn ni am glywed oddi wrthych chi a chael eich meddyliau am Gas-gwent y ‘dyfodol’. Gallwch wneud hyn trwy roi sylwadau ar beth sydd wedi ei wneud hyd yn hyn a rhoi’ch syniadau i ni.

Edrychwch ar daflen Hydref 2021 sy’n gosod y syniadau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer canllawiau cynllunio a phrosiectau ymarferol. Lawrlwytho isod, a rhowch eich adborth i ni trwy’n ffurflen adborth erbyn Tachwedd 29ain 2021.

Draft leaflet autumn consultation FINAL WELSH
.pdf
Download PDF • 4.97MB


Bydd Cynghorwyr y Dref yn cael eu gweld o amgylch y dref i siarad â phobl – dyddiadau a lleoliadau i ddilyn.